Gremium oznacza:
zespół, drużyna, jedno ciałoMottem Izby i zarazem wszystkich naszych hoteli jest „HOSPES HOSPITI SACER” – Gość Gospodarzowi Świętym. Odzwierciedla ono charakter i atmosferę obiektów zrzeszonych w Izbie, gdzie panuje zawsze ciepła atmosfera polskiej gościnności.

Małopolska Izba Hotelarska jest dobrowolnie powstałą organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającego hotele rodzinne, pensjonaty, restauracje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zamiarem Izby jest kontynuacja zasad i obyczajów dawnej Korporacji Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.

Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, na obszarze Województwa Małopolskiego.

Podejmujemy działania, mające na celu rozwój turystyki oraz promocji Krakowa i Województwa Małopolskiego, wspieramy pomoc w nawiązywaniu kontaktów członków Izby z partnerami w kraju i zagranicą.

Pomagamy w podnoszeniu poziomu usług, w tym także w popieraniu kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, organizowania praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, gastronomii i usług, służących do obsługi krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.

Integrujemy branżę turystyczną

Dbamy o współpracę branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Inwestujemy w wiedzę

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla hotelarzy.

Zapewniamy wsparcie prawne

Współtworzymy projekty aktów prawnych.Jakie mamy cele?

1. Kontynuowanie chlubnej tradycji dawnego Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.

2. Wypromowanie Polskiego Narodowego Produktu, który stanowi polska gościnność.

3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

4. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy w zakresie hotelarstwa i gastronomii poprzez organizację zebrań, seminariów i kongresów

5. Występowanie do właściwych organów wspólnie z Krakowską Izbą Turystyczną i Małopolska Organizacją Turystyczną z inicjatywą promocji Krakowa i Małopolski w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

6. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego na obszarze Województwa Małopolskiego.

7. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej, w tym także norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

8. Opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie hotelarstwa i gastronomii oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

9. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących hotelarstwa i gastronomii.

10. Organizowanie pomocy Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej.

11. Podnoszenie poziomu usług, w rym także popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, gastronomii i usług służących do obsługi krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, fundowanie stypendiów zagranicznych.

12. Ochrona interesów zawodowych, gospodarczych i ekonomicznych podmiotów działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej i innych związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz producentów na rzecz hotelarstwa i gastronomii.

13. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

14. Wspieranie modernizacji i podnoszenie standardu obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz pomoc małym hotelom „pozakrakowskim” na zaistnienie na rynku turystycznym.

Pobierz Nasz Statut w PDF

Skontaktuj się z nami i dołącz do grupy!

Tel. 517 911 800      gremium@gremium.org.pl

Zarząd

Poznaj strukturę Zarządu MIH 'Gremium'

Adam Rajpold
Prezes Izby
Piotr Chojnacki
Wiceprezes Izby
Stanisław Komusiński
Wiceprezes Izby
Jacek Legendziewicz
Wiceprezes Izby
Małgorzata Czaplak
Członek Zarządu
Genowefa Hajdzińska
Członek Zarządu
Weronika Dąbrowska
Członek Zarządu
Grażyna Brodecka
Członek Zarządu
Dorota Sagan
Członek Zarządu
Zbigniew Kwater
Członek Zarządu
Katarzyna Gawłowska
Członek Zarządu

Kontakt z nami

Małopolska Izba Hotelarska jest dobrowolnie powstałą organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającego hotele rodzinne, pensjonaty, restauracje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

MIG Gremium

ul. Starowiślna 60
31-035 Kraków