Instytut Turystyki w Krakowie sp. Z O.O.ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. działa od 1991 roku.
Jest ośrodkiem naukowym prowadzącym stałe i systematyczne badania w zakresie turystyki.

Jest profesjonalną firmą konsultingową dla Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Turystyki, Rządu Polskiego oraz lokalnych organów samorządu terytorialnego, gospodarczego i firm turystycznych. Współpracuje z większością liczących się krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych.

  • Przedmiotem działalności Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. są badania,
    ekspertyzy i projekty wdrożeniowe obejmujące m.in.:
  • planowanie rozwoju w turystyce,
  • programowanie rozwoju produktu turystycznego,
  • opracowanie strategii rozwoju obszarów i miejscowości turystycznych,
  • programowanie kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej,
  • analizy marketingowe regionów i miejscowości turystycznych oraz rynków zagranicznych,
  • analizy prawne i finansowe przedsięwzięć w turystyce,
  • programowanie promocji turystyki.