Zrzeszamy najlepsze hotele w Krakowie i Małopolsce

Mottem Izby i zarazem wszystkich naszych hoteli jest ” HOSPES HOSPITI SACER” – Gość Gospodarzowi Świętym. Odzwierciedla ono charakter i atmosferę obiektów zrzeszonych w Izbie, gdzie panuje zawsze ciepła atmosfera polskiej gościnności.

Zachęcamy hotele rodzinne, pensjonaty, restauracje z Krakowa i całej Małopolski do przystąpienia do Małopolskiej Izby Hotelarskiej GREMIUM.

Korzyści z członkostwa

Jako sprawny zespół i Izba Hotelarska nasz głos – jako reprezentujący branżę hotelarską – jest lepiej słyszany w urzędach administracji publicznej.

Pracujemy w komisjach opracowujących strategię Miasta Krakowa, w komisji kategoryzacyjnej oraz konsultujemy prace legislacyjne MSiT

Jako duża grupa zakupowa posiadamy oferty dedykowane tylko dla Członków (np. niższe ceny energii, produktów i usług dla hoteli) stale rozszerzając wachlarz ofert.

Współpracujemy z wieloma instytucjami organizującymi kongresy, konferencje i seminaria dla branży hotelarskiej.

Regularne spotkania pozwalają nam na wymianę doświadczeń i pomysłów, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby naszych Gości.

Wspieramy się merytorycznie w rozwiązywaniu problemów jakie na co dzień spotykamy w naszym zawodzie.

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami

Biuro Zarządu MIH Gremium

Martyna Drzymała

Tel.:

517 911 800

Email:

gremium@gremium.org.pl

Addres:

Małopolska Izba Hotelarska "Gremium"
ul. Starowiślna 60
31-035 Kraków