Dlaczego powstaliśmy?

Nadszedł już czas, żeby przy ogromnej ilości Hoteli, Moteli, Pensjonatów zwanych dawniej „przemysłem gospodnim” próbować rozwiązywać obecne i przyszłe problemy razem. Brak było dotychczas w Krakowie i Regionie Małopolskim takiej organizacji, która zarazem grupowała by obiekty noclegowe, szkoły hotelarskie i zakłady gastronomiczne.

Tradycją nawiązujemy do Korporacji Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie, która istniała do roku 1950. Po tym okresie Korporacja ta przestała istnieć, albowiem hotele odebrano ich prawowitym właścicielom.
Hotele do właścicieli wróciły po 1990 roku, ale organizacja powraca do życia dopiero obecnie.

Na zebraniu założycielskim Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium” w Krakowie w dniu 8 marca 2003 roku w Hotelu „Orient” ostatni Przewodniczący Gremium Pan Zbigniew Chojnacki – właściciel Hotelu „Pollera” w Krakowie, przekazał odrodzonej organizacji statut i pieczęć Korporacji, które te symbole skrzętnie przechowywał, wierząc, że kiedyś ta organizacja się odrodzi.

Jakie mamy cele?

1. Kontynuowanie chlubnej tradycji dawnego Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.
2. Wypromowanie Polskiego Narodowego Produktu, który stanowi polska gościnność.
3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
4. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy w zakresie hotelarstwa i gastronomii poprzez organizację zebrań, seminariów i kongresów.
5. Występowanie do właściwych organów wspólnie z Krakowską Izbą Turystyczną i Małopolska Organizacją Turystyczną z inicjatywą promocji Krakowa i Małopolski w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.
6. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego na obszarze Województwa Małopolskiego.
7. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej, w tym także norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
8. Opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie hotelarstwa i gastronomii oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
9. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących hotelarstwa i gastronomii.
10. Organizowanie pomocy Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej.
11. Podnoszenie poziomu usług, w rym także popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, gastronomii i usług służących do obsługi krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, fundowanie stypendiów zagranicznych.
12. Ochrona interesów zawodowych, gospodarczych i ekonomicznych podmiotów działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej i innych związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz producentów na rzecz hotelarstwa i gastronomii.
13. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej w branży hotelarskiej i gastronomicznej.
14. Wspieranie modernizacji i podnoszenie standardu obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz pomoc małym hotelom „pozakrakowskim” na zaistnienie na rynku turystycznym.

[contact-form-7 id=”7″ title=”Contact form 1″]

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy
na Twoje pytania

Zadzwoń do nas

517 911 800