Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiuul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim