Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. M. Kopernikaul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków